Koda ClosedCage

Disruptiv innovasjon på sitt beste!

Koda ClosedCage – den nye standarden for sjøbasert oppdrett?

Vår nye systemløsning for sjøbasert oppdrett har flere fordeler:

  • Rømningssikker flytende lukket oppdrettsmerd i stiv kompositt.
  • Klasseledende produksjons-, transport- og installasjonskostnader.
  • Semi-lukket eller helt lukket system som kan heves/senkes ved behov (flytting, vask, vedlikehold osv.).
  • Inntaks- og filterstasjon for optimalisering av vannkvalitet (kan hente vann fra overflate og fra ulike sjikt nedover i vannsøylen).
  • Egen renseflåte for oppsamling av slam osv.
  • Løsning utviklet med oppdretteren i fokus og tilrettelagt for effektiv og velkjent drift – enkel å ta i bruk!
  • Systemet kan benyttes til oppdrett av yngel/smolt, post-smolt og matfisk eller som vente- og slaktemerd.
  • Kan leveres i ulike størrelser alt etter omfang og behov.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss gjerne med spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi er her for å hjelpe deg med det du trenger, og vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle henvendelser så raskt som mulig.