Koda Engineering

Komposittmaterialer er materialer som er sammensatt av to eller flere forskjellige materialer. Det nye sammensatte materialet får bedre egenskaper enn grunnmaterialene har hver for seg.
I Koda Engineering forvalter og tilbyr vi vår kunnskap og kompetanse om plastbaserte kompositter med hovedfokus på produkter og systemløsninger i fiberarmerte kompositter.

Om Koda Engineering

Komposittmaterialer er materialer som er sammensatt av to eller flere forskjellige materialer. Det nye sammensatte materialet får bedre egenskaper enn grunnmaterialene har hver for seg. I Koda Engineering forvalter og tilbyr vi vår kunnskap og kompetanse om plastbaserte kompositter med hovedfokus på produkter og systemløsninger i fiberarmerte kompositter.

Fordelene med fiberarmerte plastkompositter er mange. Særskilt nevnes designfrihet, korrosjonsmotstand, høy styrke, lav vekt og ikke minst materialkostnader sett i et levetidsperspektiv. I tillegg til disse faktorene har produkter i kompositt ofte et bedre økologisk fotavtrykk enn tradisjonelle materialer som stål, aluminium og betong – derav nevnes det som «bærekraft i praksis».

Opphavet til selskapsnavnet vårt KODA kommer fra KOmpositt og DAtum da vår overordnede ambisjon er å til enhver tid å identifiseres med og anerkjennes som komposittkompetansens sentrum.

Vi kan bistå våre kunder i alle prosjektfaser, fra idé- og skissestadiet til prosjektet er ferdig utviklet og til løsningene er produsert, levert og installert. Vi tilbyr også vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av og på eksisterende utstyr når det er hensiktsmessig. Når tiden er moden for utskifting og demontering tar vi gjerne på oss dette også, i tillegg til å ta med oss utrangert utstyr for videre sikker og miljøvennlig avfallshåndtering.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss gjerne med spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi er her for å hjelpe deg med det du trenger, og vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle henvendelser så raskt som mulig.